Velg en side

Bruk grønn markedsføring riktig

Grønn markedsføring er ikke bare et ord som markedsførere bruker for å få folk til å høre på dem. Faktisk kan man bruke grønn markedsføring for å skaffe flere kunder, og dermed påvirke bunnlinjen.

Det kan bare skje på en positiv måte hvis det gjøres riktig, og derfor skal vi i denne artikkelen se litt nærmere se på den «grønne markedsføringsstrategien» som har vist seg å fungere best.

For at en grønn markedsføringsstrategi skal fungere, har erfaring vist at følgende punkter bør følges:

1) Etikk

Som selskap skal du være etisk overfor forbrukeren din, noe som betyr at du faktisk gjør det du har sagt du gjør eller vil gjøre i markedsføringen. Hvis du for eksempel gir ut firmagaver hvor det står at dere kun bruker 100 % resirkulert plast, så skal dere gjøre det.

I tillegg til å gjøre dette, er det også viktig at dette kommuniseres internt i selskapet, slik at hele bedriften gjennomfører de bærekraftige initiativene, og ikke bare ledelsen. Dette betyr å ha interne retningslinjer som oppfyller den grønne markedsføringslinjen din. Først når dette er på plass, kan du begynne å høste fordelene av den grønne markedsføringen.

2) Kundene

Du må opplyse kundene dine, siden det ikke bare handler om at kundene dine vet hva den grønne markedsføringsplanen din går ut på. Hvis du gir ut kopper med trykk hvor du reklamerer for hvilke miljøhensyn du tar, er det viktig å ta skrittet videre og opplyse kundene dine om hvorfor akkurat dette tiltaket er bra for miljøet osv. Ellers får du en stor del av målgruppen som har holdningen «hvorfor det?». Få kundene dine til å forstå hvorfor det er viktig, slik at de setter enda mer pris på det du gjør.  

3) Deltakelse

Det er viktig å gi kundene muligheten til å delta slik at de kan skape et personlig forhold til miljøinitiativet som bedriften din gjør.

Praktiske eksempler på grønn markedsføring

Et av de klassiske eksemplene er når bedrifter i detaljhandelen velger å ikke bruke plastposer til kundene sine. Dette gjør de fordi det tar mange år før plastposene blir brutt ned i naturen. Mange bedrifter har brukt dette initiativet som et bærekraftig initiativ fordi det er noe de har muligheten til å gjøre med relativt stor innvirkning, pluss at det er synlig for kundene (siden de jo trenger papirposene).

Men bedriftene kan ikke bare stoppe her, fordi man blir nødt til å være konsekvent over hele linja. Dette betyr at det ikke kan være noen interne policyer, retningslinjer osv. som motsier beslutningen om å kun bruke papirposer. Når det kommer kunder på besøk, skal de kunne gå gjennom hele bedriften og se at alt fra lageret til hovedkontoret følger retningslinjene du har reklamert for i den markedsføringsstrategien din.