Velg en side

Hva er etisk regnskap?

Det man som oftest gjør for å finne ut om bedriften din gjør det bra eller ikke, er selvfølgelig å se på inntektene og fortjenesten din. Her kan det måles i kroner og ører om du gjør det akkurat så bra du som du gjerne vil, eller om det er noe som må rettes opp.

Men i løpet av de siste tiårene har en annen type regnskap dukket opp. I etisk regnskap er det fokus på det noen vil kalle de mykere verdiene. Men bare fordi de er myke, er det absolutt ikke umulig å måle på dem, og du vil i stedet oppdage at du får en ekstra måte du måle hvordan forholdet ditt er til både ansatte, kunder og leverandører.

Hvorfor bruke etisk regnskap?

Med etisk regnskap får du et verktøy du kan bruke når du vil optimalisere virksomheten. Du kan for eksempel møte kundene dine med en grønn profil, eller du kan markere deg med en aktiv holdning til noen av de samfunnsutfordringene som finnes i Norge i dag.

Det betyr også at du understreker at du er klar over at inntektene dine er en del av en helhetlig prosess der samfunnet rundt spiller en viktig rolle i virksomheten og merkevaren din. Du kan vurdere å investere i grønn energi. Eller du kan støtte gode formål.

Du må aktivt ta opp vanskelige spørsmål og sementere din rolle i samfunnet. Dermed kan selskapet bli sett på som en fortaler for fellesskapet og ikke bare oppfattes som et selskap som kun vil tjene penger.

En brukerundersøkelse av selskapet

Hvis du ønsker å starte en etisk konto i din bedrift, kan du blant annet gjøre brukerundersøkelser der du spør om dine kunders og dine ansattes ønsker for selskapets fremtid. Her kan du få svar på om din måte å drive forretning på er i tråd med kundenes ønsker, og for eksempel få gode råd om aksjehandel med en grønn og etisk profil.

Det gir deg en åpenbar mulighet til å endre elementene som både kunder og ansatte synes er problematiske. Tradisjonelt verdsetter kunder og ansatte ærlighet, og det kan vise seg å være en fornuftig investering i fremtiden å bruke krefter på etisk regnskap.

Etikk gir svar på spørsmål om selskapets ånd. Etikk er en måte å samtale på. Her kan alle partiene som har noe å gjøre med et gitt selskap til daglig si sitt. Du kan finne felles verdier og dermed forme selskapets ånd. Det er ikke bare gunstig for menneskene som jobber der, men hjelper også til å øke selskapets troverdighet, noe som har en gunstig innvirkning på merkevaren.